AutoPunkt24: Ochrona danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest AutoPunkt 24 Małgorzata Klimczewska ul. Toruńska 57 85-023 Bydgoszcz
  2. Cele w jakich możemy przetwarzać dane osobowe, w zależności od źródła pochodzenia:
Dane Klientów
Lp. Źródło informacji Cel przetwarzania
1.

Zakupy w sklepie internetowym autopunkt24.pl Wykonania zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”);Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
2.

Zakupy w sklepie stacjonarnym AutoPunkt24, w przypadku gdy proszą Państwo o wystawienie faktury lub korzystają Państwo z usług serwisowych lub usług takich jak: wypożyczalnia czy przechowalnia opon Wykonania zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”);Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Karta Klienta AutoPunkt24 Zgoda na założenia karty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”);Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
4.

Dane otrzymywane podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych Wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
5. Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach Wykonania zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”); (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”)Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
6.

Newsletter Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
7.

Reklamacje W celu realizacji reklamacji, w związku z dokonanym zakupem w sklepie AutoPunkt24 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
8.

Odstąpienie od umowy W celu realizacji odstąpienia od umowy, w związku z dokonanym zakupem w sklepie AutoPunkt24 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
Dane Kontrahentów i innych osób kontaktujących się z Administratorem
Lp. Źródło informacji Cel przetwarzania
9.

Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach Wykonania zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
10.

Dane znajdujące się w korespondencji elektronicznej i papierowej Bieżący kontakt z naszymi Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi mam podpisane umowy, w celu ich realizacjiKontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi prowadzimy negocjacje przed zawarciem umowy;Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do nas na oficjalne adresy umożliwiające komunikację elektroniczną.(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f  „RODO”);